Da li smo imali plan?

Sada, u četrdesetoj godini rada, naš odgovor je – naravno da smo imali plan! Mi smo imali viziju. Mi smo zamislili da ovo izgleda, da bude, da jeste baš ovako!

A, jesmo li, Marija, zaista?

Šta je ono što već četvrtu generaciju vuče da nastavi dalje, da radi bolje, da smišlja drugačije…

Mi, deco, težimo znanju.

U težnji znanju je bio i još uvek jeste, naš najbolji plan.