Naš kapacitet uključuje nekoliko hiljada alata za perforaciju i plastičnu deformaciju lima. Ukoliko nemamo na raspolaganju alat koji je potreban, u mogućnosti smo da u najkraćem mogućem roku dizajniramo i proizvedemo sve potrebne alate.

Prilikom plastične deformacije lima alat je ključ procesa. Naše iskustvo u izradi alata i obradi lima gradimo od 1942. godine. Danas naše iskusne majstore podržavaju mladi inženjeri.

Pored alata za standardnu perforaciju imamo značajno iskustvo u dizajnu i izradi alata za specifične i nestandardne perforacije.

Kapacitet opreme

Naš proizvodni proces počinje dizajnom alata uz upotrebu najsavremenih inženjerskih programa.

Celokupan proces proizvodnje se odvija unutar preduzeća, a sprovode ga iskusni majstori.

Ako nismo u mogućnosti da samostalno dizajniramo ili proizvedemo alat, sarađujemo sa specijalizovanim i renomiranim dobavljačima alata i usluga.

U procesu proizvodnje (posebno u perforaciji) dolazi do trošenja delova alata. Svaki alat se detaljno prati tokom upotrebe, sve mere održavanja kao i blagovremena zamena alata redovno se sprovode.

Redovnim održavanjem alata obezbeđujemo efikasan tok procesa, visok kvalitet proizvoda i brz odgovor na konkretan zahtev kupca.

Za ključne proizvode uvek imamo više alata na raspolaganju kako bi proizvodnja i isporuka tekle nesmetano.

Naš kapacitet uključuje nekoliko hiljada alata za perforaciju i plastičnu deformaciju lima.

Ukoliko nemamo na raspolaganju alat koji je potreban, u mogućnosti smo da u najkraćem mogućem roku dizajniramo i proizvedemo sve potrebne alate.