B2B logistika

B2B logistika2021-05-20T11:00:23+00:00

Isporuka proizvoda

Proizvode isporučujemo na različite načine, uvažavajući zemlju i mesto isporuke, kao i različite zahteve samih proizvoda. Odmah da znate, mi ne vozimo robu, već naši saradnici – više transportnih kompanija.

Isporuke u Srbiji

Kurirske službe2021-05-26T08:31:33+00:00

Kurirska služba sa kojom sarađujemo je D Express. Isporuka robe se vrši danas za sutra. Maksimalni gabariti paketa su 1000 mm x 2000 mm, a cena se formira prema težini paketa. Na D Express cenovniku pogledajte cene usluga prema težini paketa.

Istom kurirskom službom u mogućnosti smo da organizujemo i isporuku robe koja je spakovana na Euro paleti (800 mm x 1200 mm). Cena prevoza određuje se za svaku pojedinačnu isporuku. Cena je sadržana u ponudi, kao posebno prikazana cena prevoza.

Prevoz kupca2021-05-15T20:09:22+00:00

Ukoliko imate saradnju ili želite poslati neku drugu kurirsku službu, doći sopstvenim prevozom ili poslati nekoga po robu, potrebno je da to navedete u Online upitu, jer se prema tome određuje cena proizvoda, ali i organizuje isporuka (potrebno je da se najavite našoj službi logistike radi preuzimanja proizvoda).

Teretni transport2021-05-19T10:18:14+00:00

U slučaju velike količine proizvoda, isporuka se vrši kamionskim transportom. Ili kao ukupno zauzeti kapacitet za transport ili kao zbirni. Time, nemate brigu u pogledu količine. Ipak, potrebno je da sa našom službom logistike prođete detalje same isporuke i istovara robe, najčešće zbog parkinga, mesta, viljuškara i magacionera za istovar i slično.

Dokumenta koja prate robu2021-05-20T15:57:45+00:00

Dokumentacija koja prati robu – otpremnica. U obavezi ste, da kao onaj koji preuzima, napišete svoje ime i prezime i broj lične karte. Time mi dokazujemo da smo robu predali, a Vi da ste kao kupac, neposredno ili posredno robu preuzeli.

Pregled robe2021-05-20T15:57:04+00:00

U slučaju pregleda i kontrole kvaliteta robe koje se izvodi odmah po preuzimanju, potrebno je da se posebno najavi službi logistike, te se tom prilikom pregled vrši u prisustvu naših kontrolora kvaliteta, pa se osim otpremnice piše i zapisnik o isporuci/prijemu robe. O prijemu i pregledu proizvoda, pogledaj više u Opšti uslovi prodaje u unutrašnjoj trgovini.

Isporuke u inostranstvu

Podaci o prevozu2021-05-20T16:06:16+00:00

Našim kupcima u inostranstvu u mogućnosti smo da organizujemo prevoz do traženih destinacija, kao i uslugu izvoznog i uvoznog carinjenja.

Transport se ugovara prilikom same kupovine, odnosno naručivanja. Transport svakako zavisi od zemlje/mesta u koje se isporučuje, ali i od zahteva samog proizvoda. Važna je količina, gabariti, pakovanje, mogućnost oštećenja u slučaju dužeg trajanja prevoza i slično.

Zbog toga je važno da se sve specifičnosti razjasne pre prihvatanja ponude. Ponekad od trenutka izrade proizvoda, naša logistika započinje organizaciju prevoza robe.

Roba se najčešće prevozi teretnim transportom. Niste u obavezi da zauzmete ceo kapacitet, već mi organizujemo zbirni transport. Cene prevoza posebno su iskazane u ponudi. Cene za zbirni transport određuju se za svaki zahtev nezavisno od količine (gabariti + težina) robe.

Dokumenta koja prate robu2021-05-20T16:43:01+00:00

Dokumentacija koja prati robu u slučaju izvoza obuhvata osim računa i otpremnice, sve ono što je neophodno za izvoz/uvoz robe. Na zahtev kupaca dostavljamo potrebne Ateste materijala, kao i Izjave o poreklu robe.

Pregled robe2021-05-20T16:39:22+00:00

U slučaju pregleda i kontrole kvaliteta robe koje se izvodi odmah po preuzimanju, važe pravila kao za prevoz u zemlji. Za isporuke u inostranstvo moguć je i odložen pregled, o čemu je više navedeno u Opštim uslovima prodaje u međunarodnoj trgovini, odnosno General terms for International sale contract.

Adekvatno skladištenje repromaterijala, poluproizvoda i finalnih proizvoda.

Formiranje lagera „safety stock“, dostupnost komponenti JIT.

Pakovanje prema zahtevu kupca.

Pakovanje proizvoda spremnih odmah za ugradnju „no repacking required“.

Organizacija transporta na željenu adresu prema zahtevanom paritetu.