Perfom doo je moderna kompanija, koja se kontinuirano razvija u poslu, time i povećava tim angažovanih ljudi u svim sektorima. Pozicije se otvaraju povremeno, periodično, kako od pojedinačnog radnog mesta i potrebe za jednim zaposlenim, tako i za određenu grupu poslova i angažovanje više radnika.

Konkretno radno mesto za koje je potreban radnik možete pregledati na ovoj stranici. Međutim, nemojte se obeshrabriti ako trenutno nije otvoreno radno mesto koje biste Vi želeli. Popunite online prijavu i time postanite jedan od zainteresovanih kandidata u našoj bazi, koje ćemo kontaktirati kada se stvori potreba za odgovarajućim poslom.

Da se predstavimo…

Posao u našoj kompaniji praktično možemo podeliti u dve grupe. Jednu predstavlja rad u proizvodnji, drugu rad svih onih koji tu proizvodnju pripremaju.

U proizvodnji se skoro na svim projektima rad obavlja u 3 smene, ponekad kad je obim posla toliko veliki, a rokovi kratki uvodimo četvrobrigadnu proizvodnju. Smene se menjaju sedmično. Raspored rada poznat je unapred za 1 mesec, a u slučaju potrebe posla može se izmeniti na sedmičnom nivou.

Proizvodnja se odvija na 2 lokacije – u sedištu kompanije i na lokaciji koja je od sedišta udaljena oko 1 km, u istoj ulici, bliže gradu. Obe lokacije podeljene su u tzv. 3 pogona, a sama proizvodnja se odvija u zatvorenim, dobro osvetljenim provetrenim i toplim halama u zimskom periodu.

Zaposleni poštuju raspored rada i predviđeno radno vreme, sa odstupanjima koja su unapred planirana i odobrena.

Proizvodnja je bučna, zahteva upravljanje presama različitog nivoa automatizacije, kao i rukovanje materijalom, a to su table limova različitih debljina. Bezbednost i zdravlje na radu je tema koja je razrađena kroz različita pravila i o poštovanju tih pravila nema pregovora, osim ako je unapređenje.

Zaposleni nose predviđeno radno odelo, što podrazumeva između ostalog bluzu sa dugim rukavima i u letnjim mesecima, zaštitne cipele, rukavice. Znamo da nije lako, ali svakim odstupanjem zaposleni se može povrediti. Najneomiljeniji kod zaposlenih su ušni štitnici. Ali, ima različitih, od čepova do slušalica, pa ta mala mogućnost izbora doprinosi njihovom svakodnevnom nošenju u toku rada.

Kretanje u proizvodnji je nešto na šta se obraća posebna pažnja, pa su interni putevi obeleženi. Putevi materijala, proizvoda i proizvodnog otpada međusobno se prepliću sa putevima zaposlenih. Zbog toga, bez obzira na označavanje, zaposleni se kreću pažljivo, pazeći na sebe i na druge.

Rad u proizvodnji ne podrazumeva samo majstorstvo, zanat. Biti proizvodni radnik je zahtevno iz više razloga. Jedni su znanje i veštine, a drugi su određena organizaciona pravila i kultura ponašanja. Mi ne želimo da budemo neki zakonski minimum, već da svi zajedno kroz dobre odnose i iskorišćen potencijal budemo Perfom.

Priprema proizvodnje obuhvata sve sektore osim proizvodne operative, raznovrsna po zahtevanom znanju i vrsti posla. Jedina razlika u odnosu na proizvodnju je rad u dve umesto u tri smene, i manje radnog odela, za pojedine. Za sve one koji se u toku rada kreću u proizvodnji, važe pravila proizvodnje.

Odnosi među ljudima i timski rad reči su čije značenje tek shvatite kada postanete deo ekipe za pripremu proizvodnje. Zahtev kupca pokreće niz sektora od pripreme sve do finalizacije, od prodaje do isporuke. Tačno vreme, prihvatanje i preispitivanje prethodnog, rad i predavanje narednom u nizu, je nešto što se svakodnevno ponavlja i od čega zavisi krajnji ishod, proizvod za kupca, njegovo zadovoljstvo.

Svaki sektor ima svoju ulogu, svaki zaposleni svoja zaduženja i ovlašćenja. U organizacionom smislu to je jedna hijerarhija uloga, čije poštovanje nije stvar nadređenosti, već upotrebljivog znanja u procesu rada. Slušanjem, posmatranjem i prihvatanjem svoje uloge, i zaposleni i organizacija postižu najveći učinak.

Ovo je deo priče koji će kod Vas stvoriti neku prvu sliku kako izgleda raditi kod nas. Jer, kao zaposleni, bez obzira na radno mesto, Vi ste karika proizvodnog procesa. Karika onoga što radimo. Onoga što mi svi zajedno jesmo.

Dobro došli!

Prijava za posao

Obrazovanje

Veštine

Radno iskustvo

Voleo bih da radim

CV, sertifikati, preporuke, ili nešto što imate kao dokument, a mislite da je važno za angažovanje