Novi proizvodi – nove šanse i mogućnosti…

Proizvodnja perforiranih limova, komponenti i finalnih proizvoda je veoma izazovan i dinamičan posao. U prilici smo da sarađujemo sa svim granama industrije i rešavamo najrazličitije zahteve kompleksnih procesa. Izazov je biti deo velikih arhitektonskih projekata… pomiriti zahteve funkcionalnosti i lepote, preuzeti odgovornost ključnog dobavljača velikih industrijskih sistema.

PERFOM je dinamičan tim spreman da kroz partnerski odnos razvije proizvod i uspostavi proizvodnju u skladu sa zahtevima kupca. Jer mi smo uvek na tragu novih šansi i prilika…

1. ONE-STOP-SHOP

Posedujemo znanje, iskustvo, kapacitet… sve na jednom mestu!

2. INŽENJERING VREDNOSTI

Zajedno, pronalazimo pravu meru kvaliteta i troškova.

IN-HOUSE INŽENJERING

Perfom ima sve potrebne resurse za dizajn i razvoj proizvoda u skladu sa zahtevom kupca.

PROJEKTNI KONSALTING

Dugogodišnje iskustvo u pronalaženu najboljeg rešenja.

KVALITET PREMA ZAHTEVU KUPCA

Proizvodimo delove u skladu sa ISO-2768m ili prema specifikaciji kupca/projekta.

3. PROJEKTNI MENADŽMENT

Sarađujemo zajedno u svim fazama projekta.

ISKUSAN TIM

Posvećenost, profesionalizam, stručnost u svim fazama projekta… od razvoja preko redovne proizvodnje do kontinuiranog unapređivanja.

KOOPERACIJA – OUTSOURCING PARTNER

Pouzdan partner i dobavljač fokusiran na dugoročnu saradnju. Tehnološki, organizaciono i kulturološki kompatibilni sa zahtevima lanca dobavljača.

BLIZU SMO

Ako želite da vaše delove i komponente proizvodite u Evropi… Perfom je blizu. Petak utovar. Utorak istovar u Nemačkoj. Sreda u Švedskoj…