Perfom raspolaže savremenom opremom koja nam omogućava raznovrsnu obradu metala i limova.

Naš kapacitet

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta je jedan od ključnih procesa u preduzeću.

Razvoj procesa i proizvoda

Novi proizvodi – nove šanse, mogućnosti i prilike.

Alatnica

Naš kapacitet uključuje nekoliko hiljada alata za perforaciju i plastičnu deformaciju lima. Ukoliko nemamo na raspolaganju alat koji je potreban, u mogućnosti smo da u najkraćem mogućem roku dizajniramo i proizvedemo sve potrebne alate.

Perforacija

Više od deset CNC presa i hiljade alata nam omogućavaju najpotpuniju ponudu različitih perforacija na ovim prostorima.

Savijanje

Naš mašinski park čine CNC prese za savijanje marke Trumpf, Amada, Durma. Inženjeri i operateri su u potpunosti obučeni za proizvodnju složenih delova visokog kvaliteta.

Polukružno savijanje

Nije lako umiriti perforirani lim nakon velikog mehaničkog stresa, dobiti ravnu, oblu i besprekornu površinu… naši majstori znaju kako.

Presovanje & duboko izvlačenje

Naš kapacitet uključuje opremu, alate i obučene radnike u svim fazama procesa presovanja.

Lasersko sečenje

Lasersko sečenje lima pruža ogromne mogućnosti inženjerima razvoja da dizajniraju najrazličitije oblike i koriste materijale koji se tradicionalno smatraju kompleksnim za obradu plastičnom deformacijom. Izrada prototipova, malih i srednjih seija je veoma jednostavna i brza, nema potrebe za proizvodnjom kompleksnih alata.

Zavarivanje

Imamo kapacitet i veštinu za TIG-MIG tačkasto zavarivanje na svim vrstama čelika, prohroma i aluminijuma.

Montaža

Pored uobičajnih proizvodnih operacija, u mogućnosti smo da ponudimo sklapanje i montažu finalnog proizvoda. Naše višegodišnje iskustvo, izbor kvalitetne oprema i materijala garancija su vašeg pouzdanog izbora.