Poštovani saradnici,

Sećam se tog prvog dana kada su moji roditelji počeli da rade privatno.

Nisam razumeo težinu odluke i odgovornost koju su oni preuzeli te 1981. godine. Ali pamtim žar sa kojom su provodili svaki dan u radionici. Moj otac Janko i vešti, tada već cenjeni majstor, moj deda Miloš.

Bili su vredni, predani i istrajni u pravljenju metalnih delova, a naročito u nameri da svaki svoj potez preispitaju i time unaprede postupak izrade i sam metalni deo.

Perfom, nekada majstorska radionica, sada je moderna kompanija i ove 2021. godine puni 40 godina.

Još uvek u proizvodnji vidim onu žar u izradi metalnih delova. Tada znam, 40 godina nije prošlo. Tek dolazi.

Januar 2021.

 

Direktor Miloš Janković

Potpis Miloš Janković, direktor