B2B prodaja

B2B prodaja2022-03-12T19:12:15+00:00

Naručite proizvod

Sve proizvode možete poručiti putem Online upita. Za Vas je to nekoliko koraka, a za nas prvi i potpuni podaci na osnovu kojih možemo da saznamo koji proizvod želite i da prema tome odredimo rokove izrade i cenu, kao neka dva najvažnija elementa.

Slanjem upita dobijate ponudu sa svim neophodnim informacijama, bez obaveze kupovine.

Naše proizvode mogli bismo podeliti u neke dve opšte grupe. Jednu grupu proizvoda čine oni koje nazivamo standardnim, a druga grupa proizvoda su proizvodi na zahtev. Savetujemo da uvek prvo pogledate šta je standardni proizvod i nekada prilagodite svoje želje toj kategoriji proizvoda, naročito ako Vam je potreban manji broj komada. To utiče da rokovi izrade i isporuke budu kratki, a cena niža.

Forma za naručivanje

Informacije o proizvodu

Datoteka mora biti manja od 10GB

Informacije o kupcu

Često postavljena pitanja

Ko naručuje i koliko?2021-05-15T19:59:41+00:00

Upitnik nije ograničen za neke kupce ili neke proizvode. Naprotiv. Možete biti fizičko lice, možete naručiti kao firma. Može to biti jedan proizvod ili čak neka serijska proizvodnja. Svi ste dobrodošli.

Koji proizvod?2022-03-12T18:48:49+00:00

Proizvod naravno možete opisati, ipak preporučujemo da napravite bar skicu rukom (time skraćujemo priču i rokove za kreiranje tražene ponude). Na kraju upitnika imate polje Dokument preko koga možete „zakačiti“ skicu, crtež, složenu tehničku dokumentaciju ili čak fotografiju.

Vrlo često kupci imaju uzorak. U tom slučaju, popunite upitnik, slikajte uzorak, a mi ćemo Vas kontaktirati za preuzimanje uzorka ili dolazak na lice mesta radi merenja i prikupljanja podataka za tehnički crtež.

Tehnički crteži/uzorci2022-03-12T18:49:17+00:00

Naše odeljenje prodaje i razvoja na osnovu podataka iz upitnika kreira tehničku dokumentaciju ili preispituje onu koju ste dostavili. To je vrlo važan korak, jer su naši proizvodi tzv. „tehničkog“ karaktera, pa se sporazumevanje odvija praktično putem crteža. Za Vas to znači, da ćete pre same cene i rokova izrade, dobiti upit od nas za usaglašavanje tehničke dokumentacije. Jednostavno, mi Vam pokažemo crteže, Vi pregledate detaljno i potvrdite da je to taj proizvod koji želite.

Za složenije proizvode, najčešće kada se naručuje veći broj komada, usaglašavanje se dodatno vrši izradom i potvrdom uzroka. U tom slučaju, uz uzorak Vam dostavljamo i tehničku dokumentaciju na osnovu koje je uzorak nastao, pa vršimo usaglašavanje uzorka.

Kvalitet proizvoda2022-03-12T18:50:02+00:00

Kvalitet je sve ono što „ide“ uz proizvod, u smislu tehničkih zahteva i standarda tolerancije. Kvalitet je i nešto što je Vama važno za taj proizvod ili čitav projekat. Prema tome, odvojite vreme i naglasite sve specifičnosti. To će biti zahtevi kontrole kvaliteta procesa izrade proizvoda koji ste naručili. I ovi zahtevi postaju sastavni deo tehničke dokumentacije i proizvodnih radnih naloga, tako da i njih „potvrđujete“ davanjem saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

Ponuda2022-03-12T18:50:28+00:00

Ponuda sadrži više elemenata među kojima su najvažniji cena proizvoda i rokovi izrade. Praktikujemo da sa ponudom dostavljamo i tehničku dokumentaciju, pa da skratimo korake i prepisku. Ipak, za složenije proizvode usaglašavanje tehničke dokumentacije prethodi samoj ponudi.

Ponudu možete očekivati u roku od 2 do 3 dana. Budite strpljivi, sam proizvod je na zahtev, pa se i ponuda posebno formira. Zbog toga postoji vreme odgovora. Naglasite u upitniku ako je hitno, ako imate Vi neki rok. Potrudićemo se da to uvažimo.

Rokovi izrade2022-03-12T18:51:01+00:00

Rok izrade počinje da teče tek od trenutka kada ste potvrdili tehničku dokumentaciju i samu ponudu. Rok izrade proizvoda znači ne teče od slanja upita. Upit je početak naših pregovora, a saglasnost na ponudu i crteže je dogovor. Od dogovora kreću i rokovi.

Proizvod je na zahtev, pa se rokovi određuju za svaki zahtev posebno. Zavise od složenosti proizvoda, trenutne zauzetosti proizvodnog kapaciteta, a ponekad i od materijala, ako je specifičan i nabavlja se na Vaš zahtev. Imajte razumevanja za ponuđene rokove. U svakom slučaju, možete u samom upitu ili kasnije u pregovorima naglasiti da je hitno, napisati Vaše očekivane rokove… Ali oni moraju biti razumni rokovi za izradu proizvoda na zahtev. Uobičajen rok izrade proizvoda na zahtev je od 7 do 10 dana. I za najjednostavniji proizvod po zahtevu potrebno je više od jednog dana (zbog „ubacivanja“ u plan proizvodnje, izrade programa za mašine…).

Isporuka proizvoda2022-03-12T18:51:47+00:00

Isporuka proizvoda je opisana u delu logistika.

Plaćanje2022-03-12T18:52:12+00:00

Plaćanje vršite uplatom na naš račun, koji je naveden u ponudi. U svakoj ponudi, posebno su navedeni uslovi plaćanja, jer su bili deo naših pregovora.

Ukoliko se vrši isporuka kurirskom službom, plaćanje može na otkup.

Reklamacija2022-03-12T18:52:35+00:00

Možete ukazati na neusaglašenost proizvoda, određene nedostatke – reklamacija na proizvod. O detaljima pregleda proizvoda i ukazivanja na nedostatke više u Opštim uslovima prodaje.

U nastavku možete pročitati Opšte uslove prodaje, koji važe za naručivanja putem ovog upitnika. Tu smo naveli sve ono što je u interesu obe strane. I nas kao proizvođača i Vas kao kupca. Jer za uspešnu saradnju važno je zadovoljstvo obe strane. A naše obostrano zadovoljstvo uredili su neki važeći zakoni za unutrašnju prodaju i neke konvencije za međunarodnu.

Opšti uslovi prodaje2022-03-12T18:52:59+00:00