Perfom je od 26. – 30. novembar 2012. izlagao po prvi put na opštem sajmu Panairi u Tirani, Albanija.