Metalna galanterija…

Perfom metalna galanterija

Korpe za otpatke

Pogledaj više

Metalne stalaže

Pogledaj više

Zidni paneli za alat

Pogledaj više

Perfom raspolaže savremenom opremom i svim resursima neophodnim za kvalitetnu izradu metalne galanterije.

Više o kapacitetima

Imate pitanja ili nejasnoće? Kontaktirajte nas i saznajte više o metalnoj galanteriji.

Naši stručnjaci vam stoje na raspologanju. Očekujte brz odgovor sa svim neophodnim informacijama u vezi sa vašim upitom.

  • Tel.: +381 31 3816 656
  • Mob.: +381 65 825 0514
  • Fax.: +381 31 715 955