Duguljasti otvor u naizmeničnom redu (LRZ)

Oznaka perforacije: LR (w*l) Z (t1*t2)

 • Otvorena površina (%): A0 = (w * l – 0,215 w2 / t1 * t2) * 100 u %
 • Broj otvora po m2: n = 1.000.000 / t1 * t2
 • a2 = y * t1 + w
 • y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
 • b2 = x * u + l
 • x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
 • u = 0,5 t2
 • Smer perforacije: a1 ili b1

Duguljasti otvor u paralelnom redu (LRU)

Oznaka perforacije: LR (w*l) M (t1*t2)

 • Otvorena površina (%): A0 = (w * l – 0,215 w2 / t1 * t2) * 100 u %
 • Broj otvora po m2: n = 1.000.000 / t1 * t2
 • a2 = y1 * t1 + w
 • y1 = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
 • b2 = x1 * t2 + l
 • x1 = broj rastojanja t2 paralelnih sa b2
 • Smer perforacije: a1 ili b1

Duguljasti otvor u smaknutom redu (LRS)

Oznaka perforacije: LR (w*l) S (t1*t2)

 • Otvorena površina (%): A0 = (w * l – 0,215 w2 / 0,5(t1 * t2) * 100 u %
 • Broj otvora po m2: n = 1.000.000 / 0,5(t1 * t2)
 • a2 = y * t1 + w
 • y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
 • b2 = x * u + l
 • x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
 • u = 0,5 t2
 • Smer perforacije: a1 ili b1

Download

Pogledaj detaljnije

Duguljasti otvori (pdf).

Preuzmite PDF dokument sa detaljnim tehničkim informacijama.

Pogledaj detaljnije

Perfom raspolaže savremenom opremom i svim resursima neophodnim za kvalitetnu izradu perforiranih limova.

Sve naše proizvode, poručite na jednostavan i brz način putem naše Online forme.

Očekujte brz odgovor sa svim neophodnim informacijama vezanim za vašu porudžbinu.