U periodu od 15. do 18.11.2011. Perfom je izlagao perforirane limove i srodne metalne proizvode na Midest sajmu metalnih proizvodi i industrijskog održavanja u Parizu.

Ostvareni su novi kontakti sa firmama iz Evrope i Severne Afrike.