Koliko je to smena?

To ti je na dva mesta u isto vreme… Samo ovde više ljudi, na više mesta, a vremena stalno nema.

I tako ovih 10 hiljada radnih dana.
A u te dane se često nešto umetne.

Pa onda imaš četvorobrigadno. To ti je kad jedan dan podeliš na tri dela, radiš tri smene, potrošiš dan, a ima i četvrta…

Onda dođu novi zahtevi, pa postavljaš rokove.
Napraviš plan, taman počneš da radiš… Peđa, mora preticanje.
Kad pretičeš, premeštanje ti ne gine.
Onda se vratiš na plan.

Play again. Tek 30 hiljada smena.