Jesmo li jedni za druge? Jer, ako nismo… „moranje“ kad tad pukne…

Postoje određena pravila. Osmišljena unapred. Sa određenim ciljem.

I neki parametri koji se prate, da bi se ta pravila menjala i prilagođavala promenama, zahtevima, nekim novim ciljevima.

Ipak, ako sam išta naučila radeći u ljudskim resursima to je da dobre ljudske odnose ne grade savršeni ljudi. Već svi mi. Sa svojim vrlinama i sa svojim manama, različitim osobinama.

Gradimo ih prihvatajući jedni druge.

A organizacija, Nevena?

Ona nam daje vreme da se prepoznamo.