Perforirane fasade – funkcionalno, vizuelno upečatljivo, ekološki održivo

  • Zahvaljujući savremenoj tehnologiji vaše ideje pretvaramo u proizvode jedinstvenog vizuelnog izgleda.
  • Perforacija i lasersko sečenje pružaju gotovo neograničene mogućnosti u proizvodnji perforiranih panela i fasada.
  • Idelani su za male i velike projekte, izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju starih zgrada.

Pored lepote, perforirane fasade se posebno ističu po svojoj funkcionalnosti.

Perforirani paneli omogućavaju slobodno kretanje svetlosti, zvuka i vazduha… tačno koliko je potrebno, jer vi birate procenat otvorene površine.

Zahtevi savremene gradnje i klimatske promene dodatno afirmišu upotrebu perforiranih panela, jer pružaju objektima veći stepen energetske efikasnosti.

Dovoljno su čvrsti da se osećate sigurno i bezbedno.

Perforirane fasade su ekološki održive.

Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu zelenom dizajnu i perforaciji.

Proizvodnja perforiranih panela za fasadu nije obično bušenje i savijanje lima.

To je proces koji prolazi kroz više faza i podrazumeva dobru saradnju arhitekte-projektanta-izvođača radova i proizvođača perforiranih panela.

Imajući u vidu višefaznost procesa, kao i broj različitih učesnika, bitno je odvojiti dovoljno vremena da se ceo proces sprovede na najkvalitetni način.

Perfom je kadrovski i tehnološki u potpunosti opremljen da odgovori svim zahtevima ovog složenog procesa.

Imamo višegodišnje iskustvo u proizvodnji perforiranih fasadnih panela za velike projekte kao i kompleksne fasade sa nekoliko stotina različitih crteža na jednom objektu.

1. Početak projekta – usaglašavanje crteža, razvoj panela

Na osnovu dobijenih crteža razvijamo pojedinačne panele, definišemo izgled i funkcionalnost. Tokom procesa usaglašavanja komuniciramo sa izvođačem radova i projektantom, po potrebi obilazimo gradilište kako bismo zajednički definisali najbolje rešenje. Cilj je razjasniti sve bitne tehničke detalje proizvoda i montaže kako bismo izbegli greške u procesu i naknadne korekcije, koje produžavaju rokove i poskupljuju proizvod.

2. Idejno rešenje panela

Na osnovu usaglašenih i odobrenih crteža pripremamo tehničku dokumentaciju za proizvodnju panela i kontrolu kvaliteta.

3. Proizvodnja, kontrola kvaliteta, pakovanje i isporuka

Dobra priprema omogućava efikasnu i tačnu proizvodnju. Pored savremenih mašina neophodni su dobri operateri, jer ljudi su srce procesa. Svaki panel prolazi kontrolu kvaliteta u svim fazama proizvodnje. Svi proizvodi se obeležavaju kako bi ugradnja bila jednostavna i efikasna. Pakovanje je veoma bitno… mora biti kvalitetno da bi se izbegla oštećenja panela.

4. Montaža

Perfom ne izvodi montažu panela, zbog toga posebno obraćamo pažnju na tačnost i pravilno obeležavanje svakog panela, jer montaža je potvrda dobre organizacije i kvaliteta svih prethodnih procesa. Ukoliko je montaža jednostavna i odvija se prema planu, proizvod je dobar… a ako je komplikovano, netačno i nejasno… postoji greška.

Sve naše proizvode, poručite na jednostavan i brz način putem naše Online forme.

Očekujte brz odgovor sa svim neophodnim informacijama vezanim za vašu porudžbinu.