Perforirane fasade – funkcionalno, vizuelno upečatljivo, ekološki održivo.

  • Zahvaljujući savremenoj tehnologiji vaše ideje pretvaramo u proizvode jedinstvenog vizuelnog izgleda.
  • Perforacija i lasersko sečenje pružaju gotovo neograničene mogućnosti u proizvodnji perforiranih panela i fasada.
  • Idelani su za male i velike projekte, izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju starih zgrada.

Pored lepote perforirane fasade se posebno ističu po svojoj funkcionalnosti.

Perforirani paneli omogućavaju slobodno kretanje svetlosti, zvuka i vazduha… tačno koliko je potrebno jer vi birate % otvorene površine.

Zahtevi savremene gradnje i klimatske promene dodatno afirmišu upotrebu perforiranih panela jer pružaju objektima veći stepen energetske efikasnosti.

Dovoljno su čvrsti da se osećate sigurno i bezbedno.

Perforirane fasade su ekološki održive.

Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu zelenom dizajnu i perforaciji.

Zeleni dizajn i perforacija

Proizvodnja perforiranih panela za fasadu nije obično bušenje i savijanje lima.

To je proces koji prolazi kroz više faza i podrazumeva dobru saradnju arhitekte-projektanta-izvođača radova i proizvođača perforiranih panela.

Imajući u vidu višefaznost procesa kao i broj različitih učesnika bitno je odvojiti dovoljno vremena da se ceo proces sprovede na najkvalitetni način.

Perfom je kadrovski i tehnološki u potpunosti opremljen da odgovori svim zahtevima ovog složenog procesa.

Imamo višegodišnje iskustvo u proizvodnji perforiranih fasadnih panela za velike projekte kao i kompleksne fasade sa nekoliko stotina različitih crteža na jednom objektu.

Više o kapacitetima

1. Početak projekta – usaglašavanje crteža, razvoj panela

Na osnovu dobijenih crteža razvijamo pojedinačne panele, definišemo izgled i funkcionalnost. Tokom procesa usaglašavanja komuniciramo sa izvođačem radova i projektantom, po potrebi obilazimo gradilište kako bi zajednički definisali najbolje rešenje. Cilj je razjasniti sve bitne tehničke detalje proizvoda i montaže kako bi izbegli greške u procesu i naknadne korektivne mere koje produžavaju rokove i poskupljuju proizvod.

2. Idejno rešenje panela

Na osnovu usaglašenih i odobrenih crteža pripremamo tehničku dokumentaciju za proizvodnju panela i kontrolu kvaliteta.

3. Proizvodnja, kontrola kvaliteta, pakovanje i isporuka

Dobra priprema omogućava efikasnu i tačnu proizvodnju. Pored savremenih mašina neophodni su dobri operateri jer ljudi su srce procesa. Svaki panel prolazi kontrolu kvaliteta u svim fazama proizvodnje. Svi proizvodi se obeležavaju kao bi ugradnja bila jednostavna i efikasna. Pakovanje je veoma bitno… mora biti kvalitetno da bi se izbegla oštećenja panela.

4. Montaža

Perfom ne izvodi montažu panela, zbog toga posebno obraćamo pažnju na tačnost i pravilno obeležavanje svakog panela jer montaža je potvrda dobre organizacije i kvaliteta svih prethodnih procesa. Ukoliko je montaža jednostavna i odvija se prema planu proizvod je dobar… a ako je komplikovano, netačno i nejasno… postoji greška.

Imate pitanja ili nejasnoće? Kontaktirajte nas i saznajte više o perforiranim fasadama.

Naši stručnjaci vam stoje na raspologanju. Očekujte brz odgovor sa svim neophodnim informacijama vezanim za vaš upit.

  • Tel: +381 31 3816 656
  • Mob: +381 65 825 0514
  • Fax: +381 31 715 955